การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การเลือกรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ เพราะการรับประทานอาหารในแต่ละครั้ง อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น สามารถส่งผลต่อร่างกายได้ หากเราเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ เราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดี เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร

เพราะนอกจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป จะส่งผลต่อร่างกายแล้ว ในกลุ่มผู้ป่วยอาหารยังส่งผลต่อโรคของผู้ป่วยด้วย เพราอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง เพราะอาหารที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในทางตรงกันข้าม อาหารที่ดีจะสามารถป้องกันการเกิดของโรคมะเร็งได้ อาหารที่ดีคืออาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งอาหารที่ดีจะช่วย ชะลอเกิดของโรคมะเร็งได้ และยังสามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา เช่น การผ่าตัด การได้รับยาเคมีบำบัด หรือการรักษาด้วยการฉายแสง

ในเบื้องต้นเราสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ควรเลือกรับประทานผัก ผลไม้ให้ได้ครึ่งของอาหารแต่ละมื้อ โดยเลือกรับประทานผัก ผลไม้หลากสี จำกัดประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดง เน้นอาหารอ่อนเค็ม หวานน้อย และไขมันต่ำ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไหม้เกรียม เน้นรับประทานอาหารที่เตรียมและเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ และที่สำคัญงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่ด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ว่าควรที่จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร เพื่อให้บรรเทาอาหารป่วยและทำให้อาการป่วยของโรคดีขึ้น

สำหรับเคล็ดลับในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทั้งก่อนและหลังระหว่างการรักษา ต้องถือว่าอาหารเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนการรักษา เพราะการรับประทานอาหารที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีและแข็งแรงมากขึ้น ช่วงก่อนการรักษาเมื่อโรคมะเร็งถูกวินิจฉัย การรักษาโรคอาจประกอบด้วย การผ่าตัด การฉายแสง

(รังสีรักษา) เคมีบำบัด การใช้ฮอร์โมนรักษา และการใช้หลายวิธีร่วมรักษาการรักษาโรคมะเร็งจะมีเป้าหมายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามเซลล์ที่ปกติอาจถูกทำลายบางส่วนทำให้เกิดอาการ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีผลข้างเคียงตามมาได้ การจัดเตรียมอาหารที่ผู้ป่วยคิดว่าสามารถรับประทานได้ดี แม้ช่วงเวลาที่ป่วยไว้ใกล้ตัวผู้ป่วย โดยควรเป็นอาหารที่พร้อมรับประทาน ญาติ และคนรู้จักของผู้ป่วยควรมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย เช่น ซื้ออาหารให้ ปรุงอาหารให้ร้อนและจะต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้วิธีการรับมือกับปัญหาเรื่องการรับประทานของผู้ป่วยระหว่างการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งทุกวิธีจะมีเป้าหมายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เซลล์ที่ปกติที่แบ่งตัวเร็ว ก็อาจถูกทำลายเกิดความเสียหายได้ ซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ตามมา และเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อย ซึ่งเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้

สำหรับผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ประเภทผักและผลไม้ จะอุดมไปด้วยสารต้านมะเร็ง เนื่องจากเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด รวมทั้งยังมีใยอาหารซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดต่าง ๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะอาหาร ดังนั้นผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งควรรับประทานผักผลไม้ให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อ นอกจากนี้เนื้อสัตว์ที่มีสีแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดี แต่ก็เป็นอาหารประเภทที่มีไขมันสูง หากผู้ป่วยรับประทานทานในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ตามคำแนะนำก็จะส่งผลตัวที่ผอมเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารในผู้ป่วยได้ ส่วนน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้น การเลือกรับประทานอาหารมีความสำคัญมาก รวมทั้งการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมด้วย เราอยากแนะนำให้ผู้ป่วยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมไปถึงต้องรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆด้วย สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่